تخصص التدريب الرياضي التنافسي

رئيس القسم  : -أ- سلامي سيد علي

البريد الإلكتروني :

الهاتف: 

 

Elearning

Télé-enseignement et de formation à distance

SNDL

Systeme National de Documentation en ligne

cat1

Dspace UKM

Consultation des Thèses et Mémoires

cat6

Ancien Site

archives de site